Ana Sayfa | İnsan Kaynakları | İletişim
         
 
TJK KARACABEY
 
TJK BURSA KARACABEY
 
 
 


TJK KARACABEY
 
TJK KARACABEY PANSİYON HARA
 


TJK KARACABEY
TJK KARACABEY PANSİYON HARA
 


DABAKAN AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
Korhan Dabakan ve Yasemin Çelik düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Genel Müdürümüzün Basın Açıklaması
Genl. Müd. İbrahim Bengi Bey, Şu konularda açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa Hipodromu


Adana Hipodromu


Biz iyi hizmet almanın bir ayrıcalık değil, tam aksine bir hak olduğuna inanıyoruz.


 
 
 
 
 
 
Sertifika Eğitimleri  

Kurumsal eğitim tamamlandığında her aday seçtiği bir işyerinde risk analizini de kapsayan bir çalışma yapacaktır.


Bu çalışmada:
a) "Ölçme ve Değerlendirme" konusundaki uygulamalı eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGÜM) Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.
Bu eğitim sorasında adaylara;
- Numune alma/ölçüm/Analiz cihazlarını tanıma,
- Bir analiz sürecini izleme imkanı sağlanacaktır.
Eğitim sonunda adaylardan, ölçüm-analiz sonuçlarının yorumlanması ile ilgili bir grup çalışması yapmaları ve yorumlamalarını rapor halinde sunmaları istenecektir.
b) Kurumsal eğitimi alan adaylar, 50’nin üzerinde çalışana sahip, iş güvenliği ve/veya teknik emniyet birimi olan ve kendilerinin belirlediği bir işyerinde uygulanan eğitimi yapacaklardır.
Adaylar bu uygulama eğitimi sırasında, işyerinin işgüvenliğinden sorumlu teknik elemanının gözetiminde aşağıda belirtilen konularda çalışma yapmak ve çalışmalarını raporlamakla yükümlüdürler.
- Prosesin tanıtılması (iş akış şeması ile)
- Hammadde, ara ürün, ürün, makina-techizat gibi konularda detayların verilmesi
- Proses, ürün ve makina-techizatla ilgili tehlike ve risklerin belirlenmesi
- Risk analizi ve değerlendirmesi
- Belirledikleri öncelikli riskin azaltılması konusunda önerileri
Uygulama eğitimlerini tamamlayan adaylar sınav için ÇASGEM’e başvuracaklardır. Sınavda başarılı olanlara TÜRKAK tarafından uluslararası geçerliliği olan akredite edilmiş bir sertifika verilebilmesi için müracaatta bulunulmuş ve çalışmaları devam etmektedir.

 
 
         
© 2006 - Bengi Grup | Web Site Project By Tekrom Creative