GÜVENLİK SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Eğitim, son teknoloji simulasyon ortamında sunulur. Katılımcılar operasyonel şartları en etkin biçimde yerine getirecek şekilde tehlikeli maddeleri tespit ve analiz etme yeterliliğine ulaşırlar.Kursta katılımcılara, ayrıca imajları yorumlama becerisi de kazandırılmaktadır.

Bu kursta, el ve kapı dedektörünün operasyonlarda kullanım prosedürleri ile sınırları hakkında da eğitim verilmektedir. Bu çerçevede, hedef maddelerin tespitini artırmak ve metal dedektörlerin en yüksek performansta verimliliğini sağlamak üzere temel beceriler ile uygulama teknikleri incelenmektedir.