PATLAYICI MADDE EĞİTİMİ

Bu kursta, katılımcılara, en etkin ve emniyetli şekilde patlayıcı maddeleri tespit etme, etkin çevre güvenlik tedbirleri alma yöntemleri öğretilir. Eğitimler, öğretici materyallerle desteklenmekle beraber, son dönem patlayıcı maddelerin ve tehditlerinin incelenmesi temel alınmaktadır.

Bengi Group, bünyesinde barındırdığı bütün güvenlik personeline patlayıcılar hakkında gerekli eğitimi uzmanlar gözetiminde vermektedir. Bu eğitimde güvenlik personelinin muhtemel terör ve sabotaj eylemleri konusunda bilinçlendirilmesini amaçlamıştır.