PERSONEL EĞİTİMİ

Bu eğitimle, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve uygulama yönetmeliği doğrultusunda; insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olarak özel güvenlik görevlisinin yetkilerini; yetkilerin uygulanış tarzlarını;insanlarla görevi sırasında etkili iletişim kurabilmeyi; ateşli silah bulunduracak veya taşıyacaksa, bunun hukuki koşullarını, silah mekaniği ve atış becerisini, kişi koruyacaklarsa ilke ve yöntemlerini, kullanacağı güvenlik sistemlerinin operatörlüğünü, başta uyuşturucu madde kullanımı olmak üzere, sık karşılaşılan suçlar ve nedenleriyle, toplumsal olaylarda tedbir alabilmesi; olay yerindeki şüpheli cisimlere karşı davranışları ve olay yerinin korunmasını öğretmeyi, yangın ve doğal afet durumlarında hareket tarzlarını ve alınabilecek önlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.