PSİKOLOJİK EĞİTİM

Küresel güvenliğin süregen tehdit kaynakları tarafından alt üst edildiği çağımız, bir anlamda da bu tehditlerin bireyde yarattığı derin psikolojik travmalar ile mücadele dönemidir. İşte, bu ikilemden hız alan travma eğitimi, öncelikle psikolojik travma belirtilerinin fark edilmesini ve ardından da başa çıkabilme yöntemlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Suç Davranışının analizinde kritik unsurlardan biri olan psikolojik profilleme, özel güvenlik eğitimlerinin vazgeçilmez eğitim programlarından olmaya adaydır. Program, suç davranışının psikolojik profilleme tarihçesinden hareketle, günümüz profilleme sisteminde esas olan patolojik kişilik yapılarının özelliklerini tartıştığı gibi, aynı zamanda farklı suç kategorilerini tahlil etmede de rehber görevi üstlenmektedir.