SERTİFİKA EĞİTİMLERİ

Kurumsal eğitim tamamlandığında her aday seçtiği bir işyerinde risk analizini de kapsayan bir çalışma yapacaktır.

Bu çalışmada:
a) “ölçme ve Değerlendirme” konusundaki uygulamalı eğitim, iş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSGM) Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.
Bu eğitim sorasında adaylara;
– Numune alma/ölçüm/Analiz cihazlarını tanıma,
– Bir analiz sürecini izleme imkanı sağlanacaktır.
Eğitim sonunda adaylardan, ölçüm-analiz sonuçlarının yorumlanması ile ilgili bir grup çalışması yapmaları ve yorumlamalarını rapor halinde sunmaları istenecektir.
b) Kurumsal eğitimi alan adaylar, 50′ nin üzerinde çalışana sahip, iş güvenliği ve/veya teknik emniyet birimi olan ve kendilerinin belirlediği bir işyerinde uygulanan eğitimi yapacaklardır.
Adaylar bu uygulama eğitimi sırasında, işyerinin işgüvenliğinden sorumlu teknik elemanının gözetiminde aşağıda belirtilen konularda çalışma yapmak ve çalışmalarını raporlamakla yükümlüdürler.
– Prosesin tanıtılması (iş akış şeması ile)
– Ham madde, ara ürün, ürün, makina-techizat gibi konularda detayların verilmesi
– Proses, ürün ve makina-techizatla ilgili tehlike ve risklerin belirlenmesi
– Risk analizi ve değerlendirmesi
– Belirledikleri öncelikli riskin azaltılması konusunda önerileri
Uygulama eğitimlerini tamamlayan adaylar sınav için İASGEM’ e başvuracaklardır. Sınavda başarılı olanlara TÜRKAK tarafından uluslararası geçerliliği olan akredite edilmiş bir sertifika verilebilmesi için müracaatta bulunulmuş ve çalışmaları devam etmektedir.